Informacija

Informacija apie mokymą(si) neakivaizdinėje biologijos mokykloje „Eruditas“

Mokyklos tikslas: skatinti mokinius domėtis biologijos mokslo šaka, gilinti mokinių biologijos žinias, padėti pasiruošti egzaminams.

 

Mokiniai sudaro dvi grupes: vyresnieji (11-12 kl.) ir jaunesnieji (8-10 kl.).

Mokymo(si) ciklas trunka dvejus metus. Jaunesnieji mokiniai po dviejų mokslo metų perkeliami į vyresniųjų grupę. 

Mokymąsi mokykloje galima pradėti ir nutraukti bet kuriuo metu pateikus prašymą.

 

Veikla mokykloje susideda iš trijų esminių užduočių:

1. Konspektų rengimas, remiantis nurodyta moksline literatūra ir konspekto forma. Mokiniai skaitydami literatūrą parengia konspektą ir jį atsiunčia iki nurodyto termino. Konspektu naudojasi ruošdamiesi galutiniam temos testui. Konspektas rengiamas įrodymais pagrįstu Kornelio metodu. 

2. Nagrinėjamos temos klausimynų sudarymas bei jų sprendimas. Kiekvienas mokinys remdamasis nagrinėjama tema sudaro 10 klausimų su atsakymais. Juos atsiunčia iki nurodyto termino nurodytu el. pašto adresu. Iš visų mokinių sugalvotų klausimų sudaromas klausimų bankas, kuriuo mokiniai gali naudotis ruošiantis galutiniam temos testui.

3. Nuotolinių testų sprendimas kiekvieną mėnesį. Nustatytu laiku mokiniai atlieka „Erudito“ komandos parengtą testą. 11-12 kl. ir 8-10 kl. mokiniams užduotys pateikiamos skirtingos. Testą sudaro trys dalys. Lygiai taip pat kaip ir valstybiniame biologijos egzamine. Pirmąją dalį sudaro testo klausimai su vienu ar keliais pasirenkamais atsakymais. Antroje dalyje pateikiamos trumpo atsakymo užduotys. Trečioji dalis sudaryta iš kompleksinių užduočių, reikalaujančių išsamių atsakymų. Kiekvieną testą sudaro virš 40 klausimų, o kiekvieno testo trukmė – 50 min.

 

Detalus mokymo(si) tvarkaraštis patalpintas mokyklos internetiniame puslapyje www.eruditai.lt

 

Geriausiai testus parašę bei klausimynus sudarę mokiniai iš skirtingų amžiaus grupių semestro pabaigoje apdovanojami prizais: „Erudito“ mokyklos atributika. 

 šiuolaikiškas džemperis su mokyklos logotipu – I vieta

● marškinėliai su mokyklos logotipu – II vieta

● unikali mokyklos užrašų knygutė – III vieta

 

Mokslo metų gale susumuojami pirmo ir antro pusmečio rezultatai. Geriausius rezultatus pasiekę eruditai apdovanojami.

● elektroninė skaityklė „Kindle“ – I vieta

● metinės žurnalo „Iliustruotasis mokslas“ prenumeratos – II-III vietos

● „Erudito“ mokyklos atributika IV-VII vietos

– šiuolaikiškas džemperis su mokyklos logotipu – IV vieta

– marškinėliai su mokyklos logotipu – V vieta

– unikali mokyklos užrašų knygutė – VI-VII vietos

Literatūra.

Vyresnieji mokiniai (12-11 kl.) mokosi iš J. Reece et. al. knygos „Campbell Biology“ (11th ed.). 8-10 kl. mokiniai naudoja S. S. Mader „Biologijos“ 6 leidimo lietuviško vertimo knygas. Ši literatūra nėra privaloma, tačiau pagal ją sudaromi testai.

 

Testo laikymo dieną mokiniai gauna laišką su nuoroda į internetinį puslapį, kuriame atliekamas testas. Po kiekvieno testo mokiniai į el. paštą gauna ištaisytą testą su teisingais atsakymais, komentarais ir savo testo rezultatu. Atlikti pavyzdinį sutrumpintą bandomąjį testą galima čia.

Pagal mokinių surinktus taškus sudaroma rezultatų lentelė, kuri skelbiama mokyklos internetiniame puslapyje. Papildomus taškus mokiniai gauna už atsiųstus išsamius klausimus, sudarytus remiantis nagrinėjama tema. Semestro pabaigoje susumavus visus rezultatus daugiausiai taškų surinkę mokiniai apdovanojami prizais.

 

Vieno semestro mokestis – €40 (už užduočių rengimą, administracinius darbus, prizus, komentarus)

Registracija paspaudus nuorodą.

Lietuvių kalbos žodynas nurodo, jog eruditas (lot. eruditus – apsišvietęs, mokytas) yra išprusęs, išsilavinęs, apsišvietęs, apsiskaitęs žmogus.

Neakivaizdinės biologijos mokyklos tikslas yra skatinti mokinius domėtis biologijos mokslo šaka, gilinti mokinių biologijos žinias, padėti pasiruošti egzaminams. Kiekvieną mėnesį atliekami 50 min. trukmės testai, klausimų banko užduotys bei literatūros konspektavimas yra puikus būdas pasiruošti mokyklos kontroliniams darbams, egzaminams ar net olimpiadoms.

Vieno semestro mokestis – €40 (už užduočių rengimą, administracinius darbus, prizus, komentarus). Mokymąsi mokykloje galima pradėti ir nutraukti bet kuriuo metu pateikus prašymą. 

Dažnas žmogus mokosi taip, kaip intuityviai mano yra teisinga. Deja, kaip rodo atlikti tyrimai, asmenų mokymosi būdai, paremti patirtimi, subjektyviu požiūriu, dažniausiai būna neefektyvus. Tyrimai rodo, jog vienas efektyviausių mokymosi metodų yra aktyvus žinių taikymas, atgaminimas arba praktiniai žinių tikrinimo testai su grįžtamuoju ryšiu. Jau 1885 m. vokiečių psichologas Hermanas Ebinghauzas, tyrinėjęs atminties dėsningumus ir ypatumus, remiantis atliktais tyrimais sudarė užmiršimo kreivę, dar vadinamą H. Ebbinghauso kreive. Jos esmė ta, jog žmogus didumą išmoktos informacijos eksponentiškai pamiršta, o užmiršimas iš pradžių vyksta sparčiai, tačiau vėliau, laikui bėgant, stabilizuojasi. Remiantis moksliniais tyrimais sudarytas Erudito” mokyklos mokymosi planas, mokinių testavimas yra puikus būdas siekti geresnių rezultatų mokykloje, ruoštis egzaminui ar įgauti naujų biologijos mokslo žinių. Be to, visa mokyklos veikla vyksta nuotoliniu būdu. Mokslinių tyrimų šaltiniai: (1) (2) (3) (4) (5).

80% visų testų klausimų atitinka Lietuvos švietimo sistemos programą 9-12 kl. mokiniams. Visgi bene kiekvienais metais valstybiniuose brandos egzaminuose pasitaiko užduočių, neatitinkančių mokymosi programų, todėl likę 20% klausimų yra būtini norint užtikrinti pilnavertišką pasiruošimą egzaminui bei žinoti daugiau nei bendraamžiai. Labai dažnai būtent platesnio konteksto žinojimas yra raktas į sėkmingai atliktą užduotį. Tačiau visi klausimai parengti remiantis literatūra, kurią naudoja neakivaizdinės mokyklos “Eruditas” mokiniai.

Mokykla skirta 8-12 kl. mokiniams, siekiantiems įgyti biologijos mokslo žinių, norintiems nuosekliai ruoštis biologijos egzaminui, pagerinti rezultatus mokykloje ar išmokti mokytis įrodymais pagrįstais metodais. 

Taip, galima. Jaunesnieji mokiniai po dviejų mokslo metų perkeliami į vyresniųjų grupę jiems pageidaujant. Jei mokinys tampa mokyklos nariu būdamas 10 kl., tik pirmaisiais mokslo metais jis priskiriamas jaunesniųjų grupei.